არსებული მაჩვენებლები
საქართველოს რკინიგზაზე 2008-2011 წლებში გადაზიდული ტვირთის რაოდენობა და გადაზიდვებიდან მიღებული შემოსავალი
სატვირთო გადაზიდვების ფილიალში დეგეგმილი ინვესტიციები
ძირითადი საშუალებები


2012 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით სატვირთო გადაზიდვების ფილიალში ირიცხება 5419 თანამშრომელი, ხოლო მათი სახელფასო ფონდი შეადგენს 3718147 ლარს.

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.