მენეჯმენტი

თანამდებობა

სახელი,გვარი

ტელეფონი

ფილიალი ”სატვირთო გადაზიდვების ფილიალის” დირექტორი

ალექსი ნიკოლაიშვილი

995322199494

ფილიალის დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში

მამუკა ტალახაძე

995322198919

ფილიალის დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში-
მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი

დავით გელაშვილი

995322199000

ფილიალის დირექტორის მოადგილე კომერციისა
და მარკეტინგის დარგში

თეიმურაზ ტვილდიანი

995322198998

ფილიალის დირექტორის მოადგილე მოძრაობის ორგანიზების დარგში

გრიგოლ კვიჟინაძე

995322198808

საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის კონტროლის სამსახური

თეიმურაზ კაკაბაძე

995322199002

კომერციული დეპარტამენტის უფროსი

დავით შველიძე

995322198965

ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი როდონაია

995322198989

იურიდიული სამსახურის უფროსი

ვიქტორ ახალბედაშვილი

995322198969

მარკეტინგის სექტორის უფროსი

სალომე კელენჯერიძე


მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სალოკომოტივო მეურნეობის დარგში

გიორგი ხაჩიძე

995322199953

მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სავაგონო მეურნეობის დარგში

ნუგზარ ტაბატაძე

995322199659

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.