2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა:

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 იანვრის მდგომარეობით

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 თებერვლის მდგომარეობით

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 30 მარტის მდგომარეობით

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 მაისის მდგომარეობით

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 აგვისტოს მდგომარეობით

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 დეკემბრის მდგომარეობით

სატარიფო ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნების (დსთ, საქართველო, ლატვია და ესტონეთი) რკინიგზათა 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა ( 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით )


 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.