ხედვა

- ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ეფექტური გამოყენება რკინიგზის ტრანსპორტის ინტეგრაციით საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში;

- გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების პირობების ჩამოყალიბება და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა;

- სატვირთო გადაზიდვების საინვესტიციო მიზიდულობის ამაღლება;

- მოქნილი სატარიფო პოლიტიკის გატარება.

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.