ტარიფები
2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა:
2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა:
2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა:
2015 წლის სატარიფო პოლიტიკა:
2016 წლის სატარიფო პოლიტიკა:

2017 წლის სატარიფო პოლიტიკა:
2018 წლის სატარიფო პოლიტიკა:
2019 წლის სატარიფო პოლიტიკა:
 


 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.