2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა:

2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 იანვრის მდგომარეობით

2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 თებერვლის მდგომარეობით

2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 აგვისტოს მდგომარეობით

2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 10  ოქტომბრის მდგომარეობით

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.