2016 წლის სატარიფო პოლიტიკა

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА 2016 ФРАХТОВЫЙ ГОД

Изменение в ТП СНГ

Коэффициенты пересчета швейцарского франка

აშშ დოლარის და შვეიცარული ფრანკის ლარში გადაყვანის წინასწარი თვიური კურსი

2016 წლის სატარიფო პოლიტიკა 01 იანვრის მდგომარეობით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 10 თებერვლის მდგომარეობით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 7 მარტის მდგომარეობით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 7 ივლისის მდგომარეობით

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 17 ოქტომბრის მდგომარეობით

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.