2017 წლის სატარიფო პოლიტიკა
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА 2017 ФРАХТОВЫЙ ГОД

"Изменение в ТП СНГ"

"Коэффициенты пересчета швейцарского франка"

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებით საფასურები 2017 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

”სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით”

”სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით”

”სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით”

”სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 აგვისტოს მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით”

”სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით”

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.