2019 წლის სატარიფო პოლიტიკა

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА 2019 ФРАХТОВЫЙ ГОД

Международный железнодорожный транзитный тариф (МТТ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2019 года)

Единый транзитный тариф (ЕТТ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2019 года)

სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2019 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით

აშშ დოლარის ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) გადაყვანის წინასწარი საანგარიშო კურსი 2019 წლის თვეების მიხედვით

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.