დაზღვევა

”საქართველოს რკინიგზის” უკლებლივ ყველა თანამშრომელი უკვე 6 წელია სრული სადაზღვევო მომსახურებით სარგებლობს. დაზღვევა ერთნაირად ვრცელდება თანამშრომლებსა და მათი ოჯახის წევრებზე, მეუღლესა და შვილებზე (მიუხედავად მათი რაოდენობისა და ასაკისა).

100%-იანი სადაზღვევო მომსახურება ითვალისწინებს 24 საათიან კვალიფიციურ, სატელეფონო კონსულტაციას, სასწრაფო დახმარების ხარჯების ანაზღაურებას, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, დაზღვეული პირის ტრანსპორტირების ორგანიზებას. სადაზღვევო პოლისის წარდგენის შემდეგ დაზღვეული პირი თავისუფლდება გადახდის პროცედურისგან.

დაზღვევაში გათვალისწინებულია ოჯახის ექიმის, ამბულატორიული, ჰოსპიტალური მომსახურება, მშობიარობის ხარჯების ანაზღაურება, პროფილაქტიკური სამედიცინო შემოწმება, საწარმოო ტრავმებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების მკურნალობისა და წარმოებასთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება.

2012-2013 წლებში ”საქართველოს რკინიგზის” პარტნიორი სადაზღვევო კომპანია ”ირაოა”. სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვა ხდება შესყიდვების კანონით გათვალისწინებული პროცედურების მიხედვით, კაპიტაციური სისტემით.

Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.