დირექტორთა საბჭო
გენერალური დირექტორი
სამგზავრო გადაყვანების დირექტორი
ინფრასტრუქტურის დირექტორი
სატვირთო გადაზიდვების დირექტორი
ფინანსური დირექტორი

Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.